Scurt istoric al şcolii

Începând cu 1 ianuarie 1982, prin O.M. economiei forestiere şi a materialelor de construcţie, ca urmare a satisfacerii nevoii de forţă de muncă la nivelul adulţilor, s-a transformat în Şcoala Profesională Verneşti, având calificări de bază mecanici auto cu obţinerea permisului de conducere categoriile B, C, E şi mecanizatori exploatări forestiere cu obţinerea permisului de conducere categoria TR.

In anul 1994 unitatea trece în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău cu denumirea de S.A.M. Forestieră Verneşti, iar în anul 2008 i se atribuie denumirea de S.A.M. Nr. 1 Verneşti. Tot în anul 2008 a fost inaugurată clădirea şcolii corp A, cu laboratoare şi ateliere, construită prin programul Phare. În anul 2009 şcoala funcţionează cu autorizaţie provizorie pentru ciclul inferior al liceului.

In anul 2010 instituţia se reorganizează prin absorbţia claselor cu profil Textile şi Pielărie de la S.A.M. Nr. 2 Verneşti, conform deciziei nr. 174/01.03.2010. În anul 2011 instituţia se reorganizează prin absorbţia Şcolii cu clasele I-VIII „Vasile Aldea” Zoreşti, ca structură a Grupului Şcolar Tehnologic Verneşti. Denumirea actuală de Liceul Tehnologic Verneşti a fost dată la 1 septembrie 2012.

Şcoala cu clasele I-VIII,, Vasile Aldea “ Zoreşti, com. Verneşti este situată pe drumul judetean 205 Verneşti-Zoreşti, la 15 km de Buzău şi la 4 km de satul Verneşti .

În jurul anului 1865, nu exista un local al şcolii, aceasta funcţionand într-o încăpere din localul primăriei, după caţiva ani mutandu-se în casele lui Scarlat Aldea, apoi în 1909, în casele bisericii şi în alte case, iar dupa primul razboi mondial se mută in local propriu.

Unul dintre dascălii ilustri ai şcolii a fost învătătorul Vasile Aldea, fiu al satului, bine pregătit profesional, entuziast dar realist, ambiţios şi exigent, sever dar drept, om priceput şi de ispravă, cu o activitate pedagogică prestigioasă. Acesta, în 1914, pune temelia localului şcolii (construită în stil baroc), dupa ce donase din proprietatea lui terenul pe care s-a construit şcoala din centrul satului Zoreşti. Localul avea 3 săli de clasă, cancelarie, o bibliotecă şi a fost dat în folosinţă în 1922. Învăţătorul Vasile Aldea, al cărui nume îl poarta în prezent, a fost şi directorul şcolii mulţi ani, a ieşit la pensie în 1926, iar în 1927 a decedat.El a fondat banca populară şi biblioteca, donand în acelaşi timp terenul pentru construirea actualei biserici parohiale ce poartă hramul ,, Adormirea Maicii Domnului”.

În toamna anului 1948,cand s-a trecut la aplicarea reformei învăţămantului, a fost construit un local nou al şcolii cu fonduri de la diferite institutii şi prin munca patriotică a cetătenilor din comună, şcoala functionand cu 7 clase.În 1965,cand s-a trecut la învăţămantul gimnazial şi obligatoriu de 8 clase, a fost construită o a patra clasă.