Mecanici auto pentru secolul XXI

2020-EY-PCVET-0005

 

Mecanici auto pentru secolul XXI

 

 

Proiectul “Mecanici auto pentru secolul XXI” este un proiect de cooperare şi mobilitate în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, Finanţat prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul, finanțat  prin intermediul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, are menirea să vină în sprijinul armonizării conținutului educațional clasic cu inovația și schimbările permanente ale domeniului, fapt care va crește atractivitatea procesului de predare-învățare.

Acest proiect a fost gândit și conceput cu referință directă la  învățământul profesional de 3 ani, profil mecanică auto.

Astfel, un număr de 10 persoane din cadrul Liceului Tehnologic Verneşti şi a partenerului de instruire practică Staţia ITP Berca – S.C. Prompt Test Valrom S.R.L., vor participa la o vizită de studiu la o școală cu profil asemănător din Kalamata, Grecia. Această vizită va fi de fapt un schimb real de experiență, de noi idei și abordări. Având în vedere faptul că sistemul de învățământ grecesc este mai dinamic decât cel românesc, exemplele de bune practici și noțiunile nou acumulate, vor contribui într-un mod semnificativ la îmbunătățirea orelor de practică și a conținutului abordat în cadrul acestora.

 

Obiectivele proiectului sunt:

1.  Asimilarea de noi informații și beneficierea de exemple de bune practici care vor fi puse în valoare în instituția noastră prin crearea de variante noi, îmbunătățite ale curricumului deja existent.

2. Crearea de materiale inovative care să valorifice  potențialul elevilor și să le îmbunătățească competențele.

3. Creșterea indicelui de inserție pe piața muncii după absolvire, datorită perfecționării elevilor din profilul tehnologic.

4. Realizarea unei îmbinări mai adecvate a părții teoretice cu partea practică cerută de către angajatori.

5. Crearea unei relații durabile de parteneriat între instituția noastră și instituția școlară din Grecia.

6. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil mecanică participanți la vizita de studiu.

7. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de profil din cadrul instituției noastre și a elevilor din specializarea mecanică, prin intermediul activităților locale organizate  de către participanți.

8. Atribuirea unui site web pe care vor fi postate materialele create pe durata desfășurării proiectului, detalii despre activitățile organizate și detalierea exemplelor de bune practici întâlnite în Grecia.

 

Proiectul va avea impact pe termen lung asupra instituției și va furniza beneficii prin următoarele aspecte:

- conținutul orelor de predare, atât la nivel teoretic cât și la nivel practic, va căpăta un caracter interactiv și stimulant pentru actualii și viitorii cursanți;

- transferul de competențe va asigura o îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților elevilor de profil;

- cadrele didactice participante vor aborda diferit mediul educațional, datorită schimbării mentalității și a exemplelor de bune practici;

- relația dintre agentul economic și instituția noastră se va schimba - ne așteptăm la creșterea nivelului de încredere în potențialul elevilor noștri;

- există posibilitatea de atragere de noi parteneri în vederea desfășurării orelor de practică, datorită mediatizării proiectului și creșterii vizibilității instituției.